Omdat het gebruik van social-media steeds meer toeneemt, heeft de harmonie een commissie opgesteld die alle sociale media en de website beheren.

Deze commissie bestaat uit het volgende lid:

Ryan van Zandvoort, Facebookbeheerder: aanspreekpunt voor nieuwe berichten en/of activiteiten.

Michiel Lucassen, websitebeheerder: aanspreekpunt voor nieuwe artikelen en/of nieuwsfeeds.

Verantwoordelijk stuurgroeplid is: Ryan van Zandvoort

Contactgevens algemeen:

- E-mail: harmonie.stgregorius@gmail.com