De stuurgroep bestaat uit 6 leden met elk hun eigen functie.

Wim Franssen, voorzitter: Aanspreekpunt voor algemene stuurgroep-aangelegenheden.

Marcel Beumers, penningmeester: Verantwoordelijk voor alle financiële handelingen binnen de harmonie.

Mark Strolenberg, secretaris: Verzorgt de communicatie binnen de stuurgroep, zorgt voor de voorbereiding van vergaderingen, stelt notulen op en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Jac Beaumont, Lid: Aanspreekpunt voor de opleidingscomissie.

Harry van der Sangen, Lid: Aanspreekpunt voor het damescomité, de reiscommissie en de materiaal-commisie(instrumenten).

Ryan van Zandvoort, Lid: verzorgt de PR van de harmonie, aanspreekpunt voor de muziekcommissie en de materiaal-commisie (instrumenten)