De stuurgroep bestaat uit 8 leden met elk hun eigen functie.

Wim Franssen, voorzitter: Aanspreekpunt voor algemene stuurgroep-aangelegenheden.

Marcel Beumers, penningmeester: Verantwoordelijk voor alle financiële handelingen binnen de harmonie.

Caressa Verhaag, secretaris: Verzorgt de communicatie binnen de stuurgroep, zorgt voor de voorbereiding van vergaderingen, stelt notulen op en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Jac Beaumont, Lid: Aanspreekpunt voor de opleidingscomissie.

Harry van der Sangen, Lid: Aanspreekpunt voor het damescomité en de reiscommissie.

Ryan van Zandvoort, Lid: verzorgt de PR van de harmonie, aanspreekpunt voor de muziekcommissie en de materiaal-commisie (instrumenten)