Het talrijke instrumentarium is een zeer kostbaar bezit van de vereniging. Een adequate zorg (administratie en beheer) is dan ook een primaire vereiste. Voor registratie en beheer van het totale instrumentarium en zorg voor de materiaalruimte is derhalve een materiaalcommissie in het leven geroepen.

De materiaalcommissie bestaat voor uit Ryan van Zandvoort en Harrie van der Sangen (tevens verantwoordelijke vanuit de stuurgroep).

We zijn op zoek naar iemand die het materiaalbeheer op zich wilt nemen. Voor degene die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met ons secretariaat, harmonie.stgregorius@gmail.com

Voor vragen over het instrumentarium, toebehoren of reparaties dient met bovenstaande persoon contact opgenomen te worden. Dit kan tijdens de wekelijkse repetities op donderdagavond van 19.30u-22.00u of via mail:

harmonie.stgregorius@gmail.com (o.v.v. materiaalcommissie)